Leden gezocht

De GMR van Catent bestaat uit 12 leden en is dus nog niet compleet, er is nog 1 vacature voor de oudergeleding en twee voor de personeelsgeleding.

We zijn dus op zoek naar personeel en ouders die mee willen denken en praten!
De belangen van je kind behartigen of de belangen van je collega’s, dat is mogelijk binnen de GMR van Catent. Wil je meer inzicht in hoe de stichting werkt, wat de toekomstplannen zijn en daar over meedenken en meebeslissen? Dan is de GMR wellicht iets voor jou!

Waarom?
De GMR draagt mede zorg voor een gezond Catent waarin leerkrachten hun werk kunnen doen met plezier en passie. Kinderen zich met plezier kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving en je dit als ouder ook zo ervaart.

Wat
Gehoord en gezien worden.
Adviseren, gevraagd en ongevraagd.
Meedenken en meepraten.
Controleren en corrigeren.

Hoe
12 vergaderingen per schooljaar.
Geïnformeerd worden door bestuurder.
Behandelen adviesaanvragen van bestuurder.
Behandelen instemmingsverzoeken van bestuurder.
Gebruik maken van externe expertise.
Volgen van trainingen.
(over medezeggenschap of inhoudelijke thema’s).
Informeren en raadplegen achterban.
GMR en MR bijeenkomsten.

Maar ook:
Een externe ervaren secretaris.
Ondersteuning en advies.
Ouders krijgen een vergoeding in geld.
Personeel een vergoeding in tijd of geld.

Mocht je belangstelling hebben om toe te treden tot de GMR, horen we dat graag!