Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Samen ons onderwijs laten schitteren

Wie zijn wij?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Catent vertegenwoordigt ongeveer 450 medewerkers en ca. 5000 leerlingen en hun ouders . De medewerkers en leerlingen zijn verbonden aan ruim dertig scholen in een grote regio rond Zwolle.

In iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) gekozen door en uit de medewerkers en ouders van deze school. Bovendien is voor het personeel van het expertisecentrum een MR ingericht. De MR’n voeren medezeggenschap over onderwerpen die de school aangaan met hun directeur.

De GMR bespreekt onderwerpen die meerdere of alle scholen aangaan met het College van Bestuur .

Er is sprake van een verkleinde GMR, bestaande uit 12 zetels, 6 voor de ouders en 6 voor het personeel. De leden worden gekozen door de MR’n. 

De GMR en het College van Bestuur houden iedere 6 weken één informeel overleg en één formeel overleg. Daarnaast heeft de GMR ook eens in de 6 weken een onderling overleg. Bovendien spreekt de GMR 2 maal per jaar met de Raad van Toezicht.

Leden

Alle leden