Jaarvergadering 20 oktober 2020 – GAAT NIET DOOR

Voor de zomer is uitgebreid gecommuniceerd over de jaarvergadering van de GMR van Catent op 20 oktober.
Een bijeenkomst bedoeld voor het ontmoeten en verbinden tussen MR’s en tussen GMR en MR’n.
I.v.m. Corona gaat het helaas niet lukken om dit doel te realiseren en heeft de GMR moeten besluiten dat de jaarvergadering van 20 oktober in Meppel niet door gaat.
Er zal een nieuwe datum in het voorjaar van 2021 worden gezocht. Hierover volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.

 

2019

In 2019 werd de jaarvergadering gehouden op de Plataan in Meppel op 31 oktober. Er was een fijne opkomst van rond de 40 personen.

In de jaarvergadering is gebrainstormd aan de hand van de volgende stellingen:

  • Door het loslaten van de contactpersonenstructuur van de GMR wordt het contact tussen GMR en MR’n beter gestroomlijnd.
  • Onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur moet voldoen aan de volgende eigenschappen…..
  • Door de geboden faciliteiten krijgen startende leerkrachten binnen Catent een vliegende start.
  • Elke leerkracht moet op de hoogte zijn met alles dat leerlingen op de computer doen.
  • Directeuren bij Catent moeten allen gelijk beloond worden.

De GMR zal de zo verkregen input gebruiken in de behandeling van verschillende onderwerpen.

Vervolgens ging de groep uiteen voor scholing aan de nieuwe MR-leden en een workshop over schoolplannen en de rol van de MR.

 

Bijeenkomsten GMR en CvB

Regelmatig organiseert de GMR ook bijeenkomsten in samenwerking met het College van Bestuur voor voorzitters van de medezeggenschapsraden, ouderraden, directeuren en de Raad van Toezicht.

Op 14 mei 2019 is zo’n bijeenkomst geweest rond het onderwerp AVG.