Jaarvergadering 2022

2022

Op dinsdag 4 oktober heeft de jaarvergadering van 2022 plaatsgevonden op het bestuurskantoor in Zwolle. Gestart met een heerlijk broodje en soep en daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het koersplan, de kernwaarden van Catent en hoe we deze terug willen zien in de schoolplannen, de werkplannen van de MR-en en hoe deze op te stellen, maar er was ook een quiz met vragen over de WMS om weer even de wet- en regelgeving omtrent de medezeggenschap op te frissen.


2021

De GMR heeft in verband met interne aangelegenheden, moeten besluiten deze jaarvergadering opnieuw te verplaatsen naar een nog nader te bepalen datum in het voorjaar van 2022.

Hierover volgt zo spoedig mogelijk nadere informatie.

Er blijkt veel behoefte aan een training voor nieuwe MR-leden. De GMR stelt voor deze wel door te laten gaan op korte termijn en wel op 9 november 2021, van 18.00 – 20.00 uur.

Graag verneemt de GMR uiterlijk 14 oktober wie hierbij aanwezig willen en kunnen zijn.

 


2020

I.v.m. Corona heeft de GMR moeten besluiten dat de jaarvergadering van 20 oktober 2020 in Meppel niet door kon gaan.

2019

In 2019 werd de jaarvergadering gehouden op de Plataan in Meppel op 31 oktober. Er was een fijne opkomst van rond de 40 personen.

In de jaarvergadering is gebrainstormd aan de hand van de volgende stellingen:

  • Door het loslaten van de contactpersonenstructuur van de GMR wordt het contact tussen GMR en MR’n beter gestroomlijnd.
  • Onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur moet voldoen aan de volgende eigenschappen…..
  • Door de geboden faciliteiten krijgen startende leerkrachten binnen Catent een vliegende start.
  • Elke leerkracht moet op de hoogte zijn met alles dat leerlingen op de computer doen.
  • Directeuren bij Catent moeten allen gelijk beloond worden.

De GMR zal de zo verkregen input gebruiken in de behandeling van verschillende onderwerpen.

Vervolgens ging de groep uiteen voor scholing aan de nieuwe MR-leden en een workshop over schoolplannen en de rol van de MR.

 

Bijeenkomsten GMR en CvB

Regelmatig organiseert de GMR ook bijeenkomsten in samenwerking met het College van Bestuur voor voorzitters van de medezeggenschapsraden, ouderraden, directeuren en de Raad van Toezicht.

Op 14 mei 2019 is zo’n bijeenkomst geweest rond het onderwerp AVG.