Jaarvergadering 20 oktober 2020

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Catent organiseert minimaal een maal per jaar, rond de herfstvakantie, een jaarvergadering voor alle MR-leden binnen de stichting Catent. Dit jaar vindt de jaarvergadering plaats op 20 oktober 2020 van 18.00 tot 22.00 uur, mits de maatregelen rond Corona dit toelaten.

De doelstelling van de jaarvergaderingen zijn om te verbinden, te raadplegen en informatie te brengen.

Er is een korte vragenlijst gestuurd aan de MR’n om input te geven op de locatie, de vorm en de onderwerpen van deze jaarvergadering. 

Op basis van de vragenlijst is nu gekozen voor de volgende thema’s voor het broodje mindmap:

 • Krimp
 • Corona
 • School van de toekomst (huisvesting/ ICT)
 • Zichtbaarheid CvB (verwachtingen)

Iedere portefeuille bepaalt bovendien een speerpunt voor dit onderdeel.

De input van MR’n voor thema’s voor de workshops was zeer divers. De GMR heeft daarom besloten in elk geval te kiezen voor workshops rond de thema’s:

 • Het plannen van de MR-taken
 • Communicatie met de achterban
 • Vragen rondje (MR’n kunnen in gesprek met GMR-leden/ stafleden over vooraf doorgegeven specifieke vragen)
 • Professionaliseren en ontwikkelen en de rol van de MR

Mogelijk volgen er nog meer thema’s.

Na de zomer zal een uitnodiging aan de MR’n worden gestuurd met meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden.

 

2019

In 2019 werd de jaarvergadering gehouden op de Plataan in Meppel op 31 oktober. Er was een fijne opkomst van rond de 40 personen.

In de jaarvergadering is gebrainstormd aan de hand van de volgende stellingen:

 • Door het loslaten van de contactpersonenstructuur van de GMR wordt het contact tussen GMR en MR’n beter gestroomlijnd.
 • Onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur moet voldoen aan de volgende eigenschappen…..
 • Door de geboden faciliteiten krijgen startende leerkrachten binnen Catent een vliegende start.
 • Elke leerkracht moet op de hoogte zijn met alles dat leerlingen op de computer doen.
 • Directeuren bij Catent moeten allen gelijk beloond worden.

De GMR zal de zo verkregen input gebruiken in de behandeling van verschillende onderwerpen.

Vervolgens ging de groep uiteen voor scholing aan de nieuwe MR-leden en een workshop over schoolplannen en de rol van de MR.

 

Bijeenkomsten GMR en CvB

Regelmatig organiseert de GMR ook bijeenkomsten in samenwerking met het College van Bestuur voor voorzitters van de medezeggenschapsraden, ouderraden, directeuren en de Raad van Toezicht.

Op 14 mei 2019 is zo’n bijeenkomst geweest rond het onderwerp AVG.