Verkiezingen najaar 2021

De GMR houdt opnieuw verkiezingen voor leden in de GMR.

Er zijn 6 vacatures te vervullen, 4 vacatures in de oudergeleding en 2 vacatures in de personeelsgeleding.

In beide geledingen zijn een kandidaat herkiesbaar.

 

Stel jij je kandidaat?? Of ken je iemand die dat zou willen??

Dit kan tot 7 oktober en gaat via de MR van je school!

Via de QR-code kom je bij een promotie filmpje voor kandidaatstelling voor de GMR van Catent:

Als je eerst nadere informatie wil, neem dan contact op met de GMR (secretariaatGMR@catent.nl)