Verkiezingen

De GMR heeft jullie gevraagd om kandidaten te werven voor de verkiezingen van de GMR en met succes.

Er zijn door de MR’n  uiteindelijk 4 kandidaten gesteld voor 6 vacatures.

Dit betekent dat de GMR weer flink is aangevuld, maar gezien het aantal kandidaten hoeven er geen verkiezingen te zijn.

 

Alle kandidaten zijn automatisch verkozen in de GMR.

De uitslag:

In de GMR zijn herkozen Petra Hermes en Betsy Ramerman.

De GMR mag als nieuwe leden verwelkomen:

  • Age-Jan Hut
  • Jordy Lemstra

 

De nieuwe leden zijn intussen gestart.