Verkiezingen

De GMR van Catent houdt jaarlijks verkiezingen voor een derde van zijn zetels, op basis van een rooster van aftreden. In deze verkiezingen is een grote en belangrijke rol weggelegd voor de MR’n van Catent. De MR’n zijn namelijk de partij die kandidaten kunnen werven, voordragen en uiteindelijk kiezen. De GMR doet dan ook een groot beroep op de medewerking van de MR’n, mede gezien het groot aantal vacatures in de GMR en de wens om ook in de GMR een verfrissing in de samenstelling te krijgen.

De GMR heeft dit jaar gekozen voor een animatiefilmpje om de werving van nieuwe kandidaten te ondersteunen. Dit filmpje zie je hierboven.

De MR zal duidelijk vermelden op welke wijze eventuele kandidaten zich kunnen aanmelden. Als je belangstelling hebt, meldt je dan aan bij de MR van je school!!

Er zijn bij deze verkiezingen 6 vacatures, 3 vacatures in de oudergeleding en 3 vacatures in de personeelsgeleding.

Twee van de GMR-leden stellen zich herkiesbaar.

 

De MR’n hebben tot 28 september de tijd om kandidaten aan te melden.

Na 28 september wordt, uitgaande van meer kandidaten dan vacatures, nadere informatie gedeeld over de verkiezingen.

Mochten er evenveel of minder kandidaten zijn dan vacatures, volgt een bericht over de benoeming van nieuwe leden in de GMR.

 

De GMR hoopt op succesvolle verkiezingen, zodat snel weer op volle kracht invulling gegeven kan worden aan de belangrijke taak van medezeggenschap op het niveau van de stichting Catent.