Verkiezingen najaar 2021

De GMR heeft verkiezingen gehouden voor nieuwe leden.

Na de sluiting van de kandidaatstelling is de nieuwe samenstelling bepaald.

Er hebben zich maar liefst 4 nieuwe leden gemeld! (Patricia Hof, Gert Brommer, Niels van den Dool en Gianni Woearbanaran)

Allen zijn (doordat er nog vacatures blijven) zonder verdere verkiezingen benoemd in de GMR

In onderstaand overzicht kun je de nieuwe samenstelling zien.

naam GMR-lid namens MR Personeel/ouder
Petra Hermes de Kwinkslag Personeel
Winny Schouten SBO Facet Personeel
Gianni Woearbanaran Geert Grote Ouder
Jordy Lemstra Francisusschool Personeel
Patricia Hof Don Bosco Personeel
Betsy Ramerman Sprankel Ouder
Gert Brommer Don Bosco Ouder
Niels van den Dool Kwinkslag Ouder
Marjon Govers-Kelder Ambtelijk Secretaris

 

Op 9 november zal de GMR onderling nader kennis maken.

Doordat de GMR ook afscheid heeft genomen van Ilse Fieten, Martijn Wiersema, Daan de Bruijn en Arjen Vegt blijven er nog vacatures beschikbaar.

Mocht je belangstelling hebben om toe te treden tot de GMR, horen we dat graag!